Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> Jak nazbrojit

 

Předpokladem dobrého nazbrojení je stejně jako u čehokoliv jiného důkladná příprava, správné rozložení kroků do určité na sebe navazující posloupnosti. Proto i u zlodějů provádíme přípravu zbrojení den před válkou:

0. den - den před válkou:
Klikáme ještě stále farmu, vyděláváme penízky a podle pokynů přebytky utrácíme (nejčastěji u zlodějů za pozemky). Ovše již zde pro lehčí zbrojení ve dnu následujícím je vhodné si připravit 60-70% domů, přestavět oborové budovy na 2.lvl ekonomiky a 2.lvl zlodějů (nebo rovnou všechno na 3.lvl zlodějů), dovyrobit infra zpět na 100% a úplně nejlépe mít i připravené a zaškolené zedníky. Pro dnešek hotovo a jdeme na den další.
1. den - den začátku války:
V prvním tahu si postavte cca 5% rozlohy do dílen k zedníkům a hoďte tam i lidi ať vám navyšují stav infrabodů. Stále jinak držte vědce, obchodníky a mágy, to vám stačí. Zbývající lidi zatím také můžete nechat vydělávat. Budovy, které nepotřebuji pro lidi do prefesí jako například cechy a manufaktury (zatím krom univerzit) přestavíme do domů.

Tak klikneme 5-7 tahů a poté přestavíme i univerzity a kromě dílen zedníky, obchodníky, mágy a vědce přestavím vše do domů. Mohu zbourat i školy a výcvikové prostory, ty zatím nejsou třeba. Nezaměstnané a nově příchozí lidi již dávám do zlodějů. Měli byste mít i 100% zásob a ty je škoda si nechávat na kontě k prokouzlení od nepřítele. i kdyz vám budou peníze klesat, jak budete vyrábět infra pro přestavbu gubernátu, postupně s klikáním za zásoby nakupujte pozemky. Přesný počet volných zásob k utracení si ale budete muset spočítat, jelikož se to liší případ od případu. Musíte kalkulovat s tím na kolik vás vyjdou zloději a jejich nahození, na kolik vás vyjde zpětná přestavba gubernátu a také pokud budete po zrušení profesí v mínusu s příjmy, na kolik vás vyjde kliknutí několika tahů pro zaškolení zlodějů. Není ani od věci si nechat doma drobnou rezervu, to v případě že by soupeř zapomněl na seslání zničení zásob, pak byste další den mohli odklikat naprosto bez problémů.

Klikáme dále do 12., maximálně 14., tahu. Zatím nám infra dále roste a mělo by až k hranici cca 135% (tedy 35% nadlimit pro přestavbu - je ale nutné si to spočítat pro podmínky vlastního gubu, liší se to rozlohou, mírou přestaveb, ale i výzkumem!!!). Zrušíme tedy obchodníky, zedníky i mágy a necháme si jen vědce. Vše přesuneme do zlodějů. Zrušíme i veškere budovy kromě dílen pro vědce, několika málo univerzit (aby pro zůstavší vědce drželi stále efekt 46-49%), dračích doupat a přestavíme do výcvikových prostorů (aby s generály dávaly efekt 70%) a do domů.

Klikneme dále do 16. tahu a mezitím si již nahozené zloděje zaškolíme. Teprve nyní zajdeme do labyrintu a tam vezmeme 1x lidi a v tuto chvíli byste měli mít v gubernátu cca 105% populace. Nestrachujte se a dejte všechny lidi (včetně vědců!!!) do zlodějů a klikneme poslední 17. tah. Nějací lidé odejdou, ale stále vám zbyde cca 103% populace, z větší části zaškolené (časem až pak je výzkum a profesoři na obstojném lvl, můžete zaškolit i na maximálních 100%).

Nyní už neklikat a jdeme na zpětnou přestavbu gubernátu do záchranných budek. Měli byste nyní mít:
 • 130-140% infrabodů
 • cca kolem 25% zásob
 • 0 lidí v profesích, vše ve zlodějích
 • vědu v profesích rozdělenou rovnoměrně 12 farmáři, 12 kameníci, 12 zedníci, 12 obchodníci, 12 alchymisti, 12 druidi, 14 mágové a 14 vědci
 • vyzkoumání v profesích by mělo stále být na cca 110-120%
 • univerzity, výcvikové prostory na efektu s profesorama 70%, dračí doupata, zbytek domy

>> Přestavba na záchranné budovy

 

Záchranné budovy slouží především k tomu, abyste den druhý mohli bez starostí zrušit zloděje a opět je nahodit do výdělečných profesí. Vytvoření záchranných budov je základní pravidlo dobré odehrávky zloděje! Všechno kromě škol přestavujeme z domů (boříme domy a stavíme následující...). Rozložení záchranných budek je rozepsáno pro 30K gub:
 • 70-100 budek pro farmáře
 • 150-300 budek pro kameníky
 • 400-600 budek pro zedníky
 • 100-250 budek pro obchodníky (záleží na přítomnosti obchodních paktů - pokud je nemáme, postačí nám budek méně)
 • 300-400 budek pro mágy
 • 200-300 budek pro vědce
 • cca 1500-2500 budek pro výdělečné profese (farmáři, alchymisti, ... - záleží podle rasových bonusů, cen surovin na trhu a kolik chcete další odehrávce věnovat času)

 • 150 cechů k farmářům a obchodníkům
 • 200 cechů k vědcům a mágům
 • 100-150 manufaktur ke všemu (jídlo, kamení, zlato, mana)

 • z výcvikových prostorů přebouráme školy - mít jich 1000
 • již bychom měli mít postavené univerzity (pro 30K gub je to 500 univerzit)
 • dračí doupata = počet draků * 2
 • veže podle pokynů vojevůdce
Po přestavbě byste měli mít domky stále na cca 85-82% (bez věží). Vypneme tedy už jen automatické kouzlení (pokud jste to již neudělali). Mágy beztak nemáme a zítra by vám akorát první dva tahy magie stejně nevycházela.

>> Výpočty

 

Pro výpočet, kolik infrabodů mě bude stát přebourání gubernátu vezmu v potaz několik parametrů:
- sečtu kolik budov budu přebourávat
- zjistím si kolik mě stojí 1 budova infrabodů (kolonka Budovy - nahoře uprostřed)
- ověřím si jaká je aktuální velikost mého gubernátu (Centrála)
- a beru na vědomí fakt, že při zbourání budov se mi půlka infrabodů z nich vrací zpět

Poté už je samotný výpočet spotřeby infrabodů nesmírně snadný:
(počet budov) * (cena infra) / 2 / (počet landů) = (cena přebourání v %)


Pro výpočet ceny speciální budovy budeme potřebovat znát:
- základní cenu speciální budovy (u oborových budov je to 50000, ostatní k dohledání v Manuálu)
- rozlohu gubernátu (Centrála)
- level výzkumu architektury (Budovy / Výzkum)

Pak už pro výpočet ceny speciální budovy jen následujeme vzorec z manuálu:
(původní cena) * ( 1 + (velikost území) / 5000 ) * ( 1 - 1,5 * (level výzkumu architektury) / 100 ) = (cena speciální budovy)


>> Jak se odehrává zloděj ve válce

 

Popíšeme zde jen samotné schození a opravu zloděje. Případy, kdy je třeba zakouzlit, zloděj nahazuje armádu, nachází se částečně v armádě nebo je v kombinaci se strojařem (gubernát mající pro účely útoku stroje) se zde zabývat nebudeme. Pozorným čtenářům našeho manuálu tyto informace neunikly, hledat ale museli v jiných kolonkách, a těm ostatním doporučujeme nejdříve si manuál pozorně přečíst a zapojit trochu představivosti. Reálně při opravě zloděje se pak můžete setkat s:

1) máme zásoby:
Bez problémů můžeme ponechat automatický nákup všeho, platy na 50 (pokud popularita je menší jak 100) a vcelku bezstarostně farmíme a opravujeme gubernát.

2) zásob mnoho nemáme:
 • Vypneme automatické kouzlení!!! Doporučujeme vypínat ještě ten samý den, co doklikáte gubernát.
 • Sundáme všechny lidi ze zlodějů a nadlimity populace nad 100% propustíme (v kolonce Profese).
 • Přesuneme lidi do profesí a jako první obsazujeme vědce, mágy, obchodníky (na začátek ne moc), farmáře, zedníky (výkon zhruba stejný jako výdělek z Kamených dolů) a zbývající lidi do výdělečných profesí (nejčastěji alchymisti či farmáři).
 • Je třeba si uvědomit, že popularita klesá víc při nedostatku jídla nežli při nedostatku zlata, a ještě méně se sníženými platy. Pokud držíte prostory pro farmáře a školy, pak lze nedostatek jídla velmi výrazně a pozitivně ovlivnit.
 • Zkontrolujeme stavy zásob (zda nemáme díky neprošlému útoku zbraně a tak podobně) a mám-li Průsečík obchodních cest případné zásoby prodáme.
 • Spočítáme si kolik vyděláváme a zda máme na jídlo. Pokud ne, snižujeme platy třeba až k nule. Pokud je situace vskutku kritická a ani tak si na jídlo nevyděláte, vypneme i nákup jídla. Nemám-li Průsečík obchodních cest, nákup jídla jednoznačně zakážeme stejně tak jako nákup ostatních surovin.
 • Zhodnotíme škody na speciálních budovách a důkladně si rozmyslíme co je třeba postavit. Pro zloděje jsou podstatné: Gilda zlodějů, dále populační specky (Vodárna, Norový systém, Kanalizace, Vodotok), časovky (Věž času, Palác času) a Domobrana. Gilda je nesmírně podstatná pro útok (přidává +25% síly zlodějům do útoku) a Domobranu by měl taktéž, pokud to situace dovoluje, každý vlastnit. Z těch levnějších a snáze postavitelných by neměly chybět: Hospoda u Červeného draka, Radnice a Svatyně autorova bohatství, dále pak je možno postavit i Strašidelný lesík nebo Dračí zeď. Když máme hodně tahů, můžeme si dovolit stavět více a přemýšlíme dopředu co která specka blokuje a co je třeba postavit. Když je tahů nedostatek, stavíme jen ty nutné a snadněji dosažitelné specky.
 • Dáme stavět některou z těch nejlevnějších speciálních budov. Pokud nám chybí Velbloudí stáj (a máme obchodní pakty), Radnice nebo Hospoda u Červeného draka, pak musíme nahodit i za cenu nižších zisků tolik zedníků, abychom tyto speciální budovy postavili během jednoho, maximálně dvou tahů (dle rozsahu škod). Pokud nám chybí Svatyně autorova bohatství, pak počítat s tím, že do pátého tahu musí stát, abychom mohli jít dvakrát do labyrintu.
 • Klikneme tah, popularita se sníží (nic se neděje, s tím se počítá).
 • Přepočítáme si spotřeby jídla a ostatních komodit. Pokud je stav financí utěšitelný, nastavíme zpět automatický nákup jídla a postupně zvedáme platy.
 • Klikneme další tah.
 • Mělo už by být dostatek financí na další zvýšení platů (popularita / 2 + 5-10 bodů). Pokud máme peněz nadbytek, spočítáme si kolik lze utratit, abychom ufinancovali kliknutí tahu a za přebytky opravujeme a zastavujeme. Přepočítáváme výdělky musíte až do stavu, kdy s platy na 50 vyděláváte víc než vás stojí jídlo.
 • Do labyrintu se pak v pátém tahu pokoušíme jít s nejzkušenějším generálem pro suroviny, za utržené peníze opravujeme, zastavujeme.
 • Dále už se jedná v podstatě o normální farmu. Příchozí lidi dáváme do profesí, odkouzlujeme negativní magii (až když je negativní magie kromě slabostí odkouzlena, zapneme automatické kouzlení magie pozitivní), stavíme specky, opravujeme gubernát a zastavujeme volná území.
 • Našetříme dostatek financí pro opětovné nazbrojení (každý si lehce dopočítá sám) a až je máme, nahodíme zloděje zpět a zaškolíme.

>> Výpočty

 

Pro výpočet, jak nákladné pro mě bude kliknutí tahu vezmu v potaz několik parametrů (předpokládám, že automatizace kouzlení je vypnuta - nepočítám s ní jako s cnákladností na kliknutí tahu):
- v Centrála / Detaily (dole položka Zisk) zjistím jak výdělečný, popřípadě prodělečný je můj gubernát
- zjistím kolik dostupných zásob máme v gubernátu (především aktuální stav zlata na vašem kontu, pokud máte suroviny, prodat)
- zjistím počet lidí v gubernátu (Centrála) a vím, zda-li jsem broug, nekromant (mám-li armádu, odečtu ji od celkového stavu populace) či jiná rasa
- ověřím, zda na sobě mám kouzlo kobylky či nikoliv (Centrála). Pokud ano, jak je silné (respektive kolik procent má). Normálně u všech ras kromě brougů je spotřeba jídla 1 za tah. Brougové mají spotřebu jídla 2 za tah a nekromantům armáda nejí jídlo vůbec. Čili do vzorečku se pak dosazuje spotřeba jídla + procento kobylek (názorně rasa lidé - spotřeba jídla 1 + procento kobylek 293% = výsledné číslo 3,93)
- v profesích zkontroluju zda mám nějaké farmáře, pokud ano, jaký mi dávají výnos
- zjistím cenu jídla na trhu (ne prodejní, ale nákupní cenu)
- vím, že na trhu je jídlo prodáváno po balíčcích po 10-ti kusech
- pokud mám zedníky, pak musím ověřit zda mám i kameníky a jaké výnosti z obou profesí mám
- pokud budu muset dokupovat kamení, zjistim cenu kamení na trhu (ne prodejní, ale nákupní cenu)

Základní výpočet nákladnosti tahu pak vypadá asi takto (zisk + cena za jídlo, pokud musím dokupovat):
(zisk) + (zásoby v gubu) - ( (počet lidí) * ( (spotřeba jídla za tah) + (procento kobylek) ) - (produkce farmářů) ) * (cena jídla) / 10

Přitom pokud ještě budu dokupovat kamení, musím přičít k nákladnosti za tah ještě toto:
(základní nákladnost tahu) + ( (výkonnost zedníků) - (výkonnost kameníků) ) * (cena kamení)