Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farmáři

  Farmáři produkují jídlo, které je nutné pro spokojenost poddaných. Farmář s produktivitou 100% vyprodukuje 10 porcí jídla za tah. Každý poddaný i každá vojenská jednotka snědí jednu porci jídla za jeden tah. Vyjímka jsou armádní jednotky nekromantů, které jídlo nejedí. Pokud podaní trpí hladem, houfně odcházejí pryč z gubernátu. Nedostatek jídla má podstatný vliv na vaši popularitu. Jídlo je možno skladovat a je obchodovatelné na tržišti.

Kameníci

  Kameníci produkují kamenní, které je nutné pro práci zedníků. V pozdějších fázích hry může sloužit i jako obchodní prostředek na tržišti. Kamenník se 100% produktivitou vyprodukuje jednu jednotku kamene za jeden tah. Kamení je možno rovněž skladovat.(Doporučuji mít stejný počet kameníků a zedníku)

Zedníci

  Zedníci staví infrastrukturní i speciální budovy. Procento kolik staví infrastrukturní budovy se nastavuje v menu budovy. K tomu aby mohli stavět však potřebují dostatek kamení. Z jednoho kamene mohou vytvořit 1 infrastrukturní bod nebo jeden bod pro stavbu speciální budovy. Infrastrukturní body je možno skladovat ale jen do maximálního limitu. Tento limit je rozloha vašeho gubernátu x 100. Pokud máte limit vyčerpán práce zedníků se zastaví. Body pro stavbu speciálních budov nelze skladovat. S body nelze obchodovat. Body nelze ukrást ani jinak ztratit.(Doporučuji mít stejný počet kameníků a zedníku)

Obchodníci

  Obchodníci produkují velmi potřebné zlato. To je spotřebováváno na platy, nákup pozemků, stavbu infrastrukturních budov, zbrojení a v pozdějších fázích hry i k nákupu na tržišti. Obchodník s produktivitou 100% vyrobí 100 zlaťáků. Produktivita obchodníků závisí na jejich počtu vůči rozloze. Čím jich je na daném území více, tím je větší konkurence a nižší produktivita. Pole jejich působnosti je možné rozšířit uzavřením obchodních paktů s jinými gubernáty. Tím se zvětší území na kterém mohou obchodovat a tím se dosáhne zvýšení jejich produktivity. Pakty se počítají jako zvětšení vlasní plochy gubernátu a na jejich efektivitu nemá vliv počet obchodníků gubernátu se kterým je pakt uzavřen. Říká se, že zkušení hráči nechávají jednoho obchdníka působit zhruba na 10-ti akrech půdy. Produktivitu obchodníků ovlivňují i generálové obchodníci.Podle zkušených playerů by mel být výkon obchodníku 1200 a cechy něco málo nad 50%, jiní říkají produktivita 1366 a cechy kolem 35%.

Alchymisté

  Alchymisté mají stejný výsledný produkt jako obchodníci, zlaťáky. Zlaťáky ale vyrábí přímo v dílnách a jejich produktivita nezávisí na jejich počtu. Pokud nemáte dostatek zlata na platy a žold, lidé vám z vašeho gubernátu odejdou. Zlaťáky slouží i k placení za obchody na tržišti. Alchymista s produktivitou 100% vyprodukuje za tah 100 zlaťáků. Nedostatek peněz na platy a žold má za následek snížení popularity. Počet a výkonost alchymistů také ovlivňují hodnotu pokladu který můžete nalézt díky postavení speciální stavby zlatý důl.

Zbrojaři

  Zbrojaři se zabývají výrobou zbraní. Ty jsou potřeba při budování vaší armády. Zbraně lze skladovat a lze s nimi i obchodovat.

Druidi

  Druidi jsou jedním ze dvou magických povolání. Jejich úkolem je kumulovat manu, která umožňuje sesílaní kouzel v gubernátu. Druid s produktivitou 100% udrží 1 manu. Jejich celková produkce však není rovna jejich počtu. Druidové postupně doplňují manu do kapacity many kterou jsou schopni udržet. Každý tah přibude pouze 1/3 rozdílu mezi maximálním množstvím many kterou jsou schopni udržet a many kterou právě mají k dispozici. Manu nelze skladovat, je možno ji mít jen tolik kolik udrží druidi. S manou lze obchodovat na tržišti. Pokud ale koupíte manu a její zásoba bude vyšší než můžou druidi udržet, bude se mana postupně každým dalším tahem ztrácet až do výše kolik budou schopni udržet. Magie je velmi silnou zbraní ve světě RedDragonu a mít dostatek many je nezbytnost.

Mágové

  Mágové jsou hlavním magickým oborem. Jejich úkolem je sesílaní kouzel a obrana proti nepřátelským kouzlům. Čím více jich je tím větší je šance, že budou kouzla sesílat úspěšně. Také seslaná kouzla budou silnější.(V době míru by síla mágu měla být asi 2,2* území)

Vědci

Vědci - jsou velmi důležitým povoláním. Ačkoliv sami nic neprodukují, je jejich síla v tom, že svojí činností dokáží zvyšovat efektivitu jednotlivých profesí. Maximálně mohou zvýšit efektivitu o 100%. Pokud budou postaveny ještě speciální infrastrukturní budovy University, tak je toto maximum větší. Univerzity zvyšují maximum přínosu vědců o tolik procent, kolik je uvedena jejich efektivita v menu budovy.
   U vědců je možné určit, které povolání budou jak rozvíjet. Určuje se to nastavením procent vynalézání na stránce s profesemi. Procenta se mění klikáním na plus mínus o tolik procent, kolik je nastaveno v políčku 'o kolik'.
   Vynalézání má setrvačnost. Pokud zvýšíte nebo naopak snížíte počet vědců či procento přispívání, chvíli trvá než vynalezená hodnota pro danou profesi klesne nebo stoupne. Čím je větší rozloha vašeho gubernátu, tím více budete potřebovat vědců pro dosažení stejného příspěvku k efektivitě.
   Vědci dokáží výrazně zvednout produktivitu profesí. Například pokud máte 1000 kameníků a žádné nováčky nebo podpůrná kouzla, vyprodukují za jeden tah 1000 jednotek kamení. Pokud budete mít vědce kteří mají pro kameníky vynalezeno 63%, vyrobí za tah 1630 jednotek kamení. Pokud přidáte podíl vědců kameníkům nebo zvýšíte celkový počet vědců tak aby měli vynalezleno 100%, můžete dosáhnout produktivity 200% tedy 2000 kamení za tah. Pokud ještě postavíte univerzity které přidají 35% vědcům, zvedne se produktivita na 235%, tedy 2350 kamení za tah. Kromě vědců zlepšuje produktivitu také seslané kouzlo pracovitost resp. magické fluidum a dílny zvyšující produktivitu.
   Jak přidávat nezaměstnané do profesí je popsáno v kapitole ovládání hry - profese. Pokud přidáte nezaměstnaného do profese, bude z něj nováček. Procento nováčků je pro každou profesi uvedeno. Nováček má pouze 10% produktivity oproti zaškolenému člověku. Každý tah se z 1/3 nováčků stává plnohodnotná pracovní síla. Pokud jsou postaveny školy nebo je vyškolený nějaký generál profesor, pak je zaškolování rychlejší. Pokud odeberete řemeslníky z profesí, odeberou se nejprve nováčci.
   Na stránce profese je rovňěž možné nastavit platy jaké budou poddaní pobírat. Pro plnou spokojnost poddaných, tj popularita 100, je zpočátku nutné mít plat 50 zlaťáků. Později je díky kouzlu dobrá nálada a speciální budově Hospoda u červeného draka možné tyto platy snížit aniž by to způsobilo pokles popularity. Nastavení platů řemeslníků ovlivňuje i armádu. Zloději neberou žádný plat. Armáda bere plat ve výši :

   (útočná síla+obranná síla)/10*plat

   Čím vyšší budete dávat platy, tím více lidí se pohrne do vašeho gubernátu. Nelze dávat platy vyšší než 50 zlaťáků. Dejte ale pozor aby jste stále měli dostatek zlaťáků na platy. Jinak vám klesne popularita a vaší poddaní budou hromadně utíkat.